درخواست پشتیبانی جدید ایجاد کنید

اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.

 واحد فروش - مشاوره خرید
پرسش های قبل از خرید سرویس مورد نظر خود که شامل : ویژگی ها، تفاوت ها، قیمت روز ارز محاسبه شده و .. مرتبط با این دپارتمان می باشد.
 واحد مالی و پرداخت ها
کلیه تراکنش های پرداختی مشتریان، موافقیت آمیز یا عدم موفقیت آمیز پرداخت ها و موارد دیگر پرداخت ها مرتبط به این دپارتمان می باشد.
 واحد پشتیبانی > دامنه ها
برای دریافت کنترل پنل اختصاصی دامنه و یا ثبت، انتقال، تمدید دامنه های بین المللی و یا ملی می توانید از این دپارتمان پیگیری نمایید.
 واحد پشتیبانی > عمومی
بعد از خرید سرویس/محصول مورد نظر در صورتی که نیاز به راهنمایی برای آگاهی بیشتر و یا رفع مشکل ایجاد شده، مرتبط با این دپارتمان می باشد.
 واحد راهکارها
تمام فرآیند ارائه مشاوره و پرسش و پاسخ در رابطه با راهکارهایی که هزارنویس ارائه می دهد مرتبط با این دپارتمان می باشد.
 واحد رایپ
جهت دریافت راهنمایی های لازم برای خدمات رایپ و آی.پی و پرسش های خود مرتبط با این امور مرتبط با این دپارتمان می باشد.
 واحد امنیت اطلاعات
بعد از خرید سرویس/محصول مورد نظر در صورتی که نیاز به راهنمایی برای آگاهی بیشتر و یا رفع مشکل ایجاد شده، مرتبط با این دپارتمان می باشد.
 واحد مانیتورینگ
بعد از خرید سرویس/محصول مورد نظر در صورتی که نیاز به راهنمایی برای آگاهی بیشتر و یا رفع مشکل ایجاد شده، مرتبط با این دپارتمان می باشد.
 واحد آموزش ها
در صورتی که نیاز به آموزش خاصی هستید و تمایل دارید در مرکز آموزش هزارنویس درج شود از این دپارتمان پیگیری نمایید.
 واحد اخطارهای سرورها
ارسال و دریافت اخطارها (Abuse) های سرورهای اختصاصی و مجازی، رسیدگی به اخطارها مرتبط با این دپارتمان می باشد.
 واحد شکایات و انتقادات
چنانچه انتقاد و شکایتی بر نحوه عملکرد و برخورد کارمندان و یا در مورد سیاست های هزارنویس دارید، مرتبط با این دپارتمان می باشد.
 مدیریت سایت
در صورتی که تمایل به برقراری ارتباط با مدیرعامل هزارنویس را دارید می توانید از این دپارتمان درخواست خود را پیگیری نمایید.